www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu

Organizacja i tryb pracy Senatu

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. nie wprowadziła zasadniczych mian w pozycji ustrojowej Senatu, utrzymując zasadę trójpodziału władzy. Szczegóły dotyczące trybu pracy Senatu reguluje uchwała Senatu RP z 23 listopada 1990 r.- Regulamin Senatu66

Stosownie do postanowień Regulaminu organami Senatu: Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów oraz komisje Senatu.67Podrozdzialy w tym rozdziale:


Marszałek Senatu


Prezydium Senatu


Konwent Seniorów


Komisje senackie


Kancelaria Senatu


Funkcjonowanie Senatu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.