www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Tradycja i rola Izb Wyższych w innych demokratycznych parlamentach

Tradycja i rola Izb Wyższych w innych demokratycznych parlamentachPodrozdzialy w tym rozdziale:


Izba Lordów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii


Senat Republiki Francuskiej


Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.