www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Zakończenie

Zakończenie

Zarówno w Polsce jak i w innych demokratycznych państwach, instytucja Senatu uważana jest za organ doradczy, jako izbę refleksji, a bynajmniej taką rolę pragnie się mu przypisać.

Powołany, jako organ, który miał doradzać królowi i pośrednio decydował o losach państwa stał się drugą Izbą parlamentu. Jego obecną rolą jest wnoszenie poprawek do projektów ustaw. Posiada inicjatywę ustawodawczą i szereg niedocenionych kompetencji kontrolnych. Czy te uprawnienia są mniejsze niż 600 lat temu? Tak są, ale nie znaczy, że mniej istotne. Przy tylu błędach podczas uchwalania ustaw przez Sejm, jest rzeczą jak najbardziej pozytywna, że istnieje organ, który może uchronić nas przed kolejną niekompetencją posłów. Oczywiście senatorowie także popełniają błędy, nie wychwycą wszystkich nieprawidłowości. Ale stwarzają nadzieję, że stanowione w Polsce prawo, nie będzie nam- Polakom, szkodzić.

Poprzez przedstawienie przemian i kompetencji Senatu na tle dziejów. Starałem się pokazać jak bardzo ważną rolę stanowi dla nas ta Izba. Nie pozwólmy na bezmyślną likwidacje tego organu, ale jeśli są potrzebne jakieś zmiany to usprawnijmy ten organ tak, aby spełniał swoją statutową rolę, jaką jest działanie dla dobra państwa i obywateli.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.