www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Zarys prawno-ustrojowy Senatu w III Rzeczypospolitej

Zarys prawno-ustrojowy Senatu w III RzeczypospolitejPodrozdzialy w tym rozdziale:


Powrót Senatu na polską scena polityczną


Kompetencje Senatu


Inicjatywa ustawodawcza Senatu


Poprawki Senatu wobec ustaw uchwalonych przez Sejm


Funkcja kontrolna


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.