www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Rys historyczny instytucji

Rys historyczny instytucjiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojawienie się na polskiej scenie politycznej instytucji Senatu


Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów


Sejm Księstwa Warszawskiego


Sejm Królestwa Polskiego


Rozwój polskiego parlamentaryzmu w II Rzeczpospolitej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.