www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Wstęp

Wstęp

Podczas każdych zbliżających się wyborów parlamentarnych, poszczególne partie polityczne mówią o potrzebie zniesienia Senatu. Szukając przychylności wyborców, zarzucają drugiej Izbie, że spełniła już swoją role, jaką było kontrolowanie nie w pełni demokratycznego Sejmu po 1989 roku, a także niewielkie jego znaczenie. Mówią, że jego rolą jest poprawianie ustaw uchwalonych przez Sejm a że to zajęcie nie jest zbyt pracochłonne to senatorowie zajmują się podróżami zagranicznymi. Poszczególni politycy zdają sobie sprawę, że w dzisiejszych warunkach politycznych nie ma takich szans, albowiem należałoby zmienić obecnie obowiązującą konstytucję a choć obecny rząd próbuje to zrobić, to przy obecnym układzie ( a także pewnie i przy następnych) sił w Sejmie jest to nie możliwe.

W mojej pracy postaram się ukazać jak bardzo Izba Wyższa jest zakorzeniona w Polskiej tradycji i historii, oraz jaką rolę pełniła przez stulecia i jaką pełni dziś.

Rozdział pierwszy ukazuje, w jakich warunkach powstała ta instytucja. Jej rozwój oraz rolę, jaką pełniła od utworzenia przez Kazimierza Wielkiego - Rady Królewskiej, po zniesienie na mocy sfałszowanego referendum z 1947 roku.

W drugim rozdziale przedstawiłem powrót Senatu na polską scenę polityczną, scharakteryzowałem jej funkcje oraz jaką pełni rolę przy inicjowaniu i uchwalaniu poszczególnych ustaw.

Trzeci rozdział to oparta na regulaminie Senatu, przedstawiona organizacja i tryb funkcjonowania Izby Wyższej w polskim parlamencie.

Natomiast dla zobrazowania różnic i podobieństw, oraz aby ukazać zakorzenienie drugiej Izby w starszych demokratycznie państwach. W czwartym rozdziale spróbowałem krótko scharakteryzować ten podmiot w innych państwach.

Podczas pisania pracy, napotkałem się z przypuszczeniem, iż poszczególni autorzy piszący o tej problematyce opierają się na podobnych publikacjach i co do istotnych spraw, reprezentują podobne stanowisko. W niektórych przypadkach starałem się poprzez publikacje poszczególnych autorów, dochodzić do samego źródła, jakim są konstytucje i ustawy.

Poprzez mą pracę pragnę ukazać jak bardzo istotna rolę posiada instytucja Senatu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.