www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Tradycja i rola Izb Wyższych w innych demokratycznych parlamentach » Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki

Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki

Kongres Stanów Zjednoczonych składa się z Senatu i Izby Reprezentantów. Obie izby nie mają równorzędnych kompetencji, ale są izbami równorzędnymi. Do Kongresu należy władza ustawodawcza. W procesie ustawodawczym przewagę ma Izba Reprezentantów, bo tylko ona może wnosić projekty o charakterze finansowym. Za to tylko Senat ma prawo zatwierdzania nominacji prezydenckich traktatów i umów międzynarodowych. W procesie impeachmentu obie izby pełnia inna rolę. Ten proces musi rozpoczynać się w jednej izbie a kończyć w drugiej.109

W strukturze Kongresu niezwykle ważną rolę odgrywają komisje i podkomisje w każdej izbie. Komisje nie tylko decydują w praktyce o losach wszystkich projektów ustawodawczych, ale także odgrywają ogromna rolę w realizowaniu funkcji kontrolnej kongresu.

System kontroli prezydenta należy w praktyce do jednej z ważniejszych funkcji obecnego Kongresu. Poza dochodzeniami są to już wspomniane komisje, które decydują o przyznawaniu i odnawianiu kredytów budżetowych. Jedna z form kontroli jest działalność Urzędu Kontroli Finansowej, wyspecjalizowane raporty podległych służb, takich jak Kongresowe Centrum Badań Naukowych czy Kongresowe Biuro Budżetowe.110

Każdy stan, niezależnie od liczby ludności, reprezentowany jest przez 2 senatorów. Kadencja senatorów trwa 6 lat, co dwa lata następuje odnowienie składu Senatu przez wybór 1/3 nowych senatorów. Wybory odbywają się w okręgu wyborczym, którym jest cały stan.

Co dwa lata w listopadzie odbywają się wybory, obywatele w nich wybierają Izbę Reprezentantów, 1/3 składu Senatu, co drugie takie wybory łączone są z prezydenckimi i to one cieszą się największa frekwencją.111

W wyborach do Senatu kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi, co najmniej 9 lat i zamieszkują w stanie, który maja zamiar reprezentować.112komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.